Carl Georg Rasmussen’s Report on EuroTour2014

(Google Translation below)

Årets EURO Tour for velomobiler blev en god oplevelse – i strålende sol. Det gode vejr lokkede mig til at køre uden kåbe på Leitra’en på det første stykke gennem Norge og Sverige. Resultatet var, at jeg blev rødskoldet som en kogt krebs og måtte skifte ham. Solcreme kunne nok have gjort gavn, og det var der andre (Halfdan m.f.), der var fornuftige nok til at bruge masser af. Da vi nåede København, satte holdet kurs mod Ganløse for at overnatte og få udført reparationer hos Velomobilcenter DK. Jeg tog til Herlev og skiftede min Leitra ud med en 20 år gammel model med fuld kåbe. Tidlig næste morgen gik det mod Gedser og færgen til Rostock. I regn fik jeg den første og eneste regulære punktering på turen, naturligvis en flintesten, der var trængt gennem Schwalbe Durano. For andre deltagere blev punkteringer en ren plage, så alvorlig, at nogle opgav og vendte hjem, eller sprang på toget eller i en bil fra Rostock for at nå til Berlin sammen med os andre. Jeg fulgtes med Marco Gercke, der kørte en Cabrio-Leitra, fra Rostock til målet: Brandenburger Tor . Jeg havde mit hyr med at holde hans tempo, men han er også 27 år yngre og i topform.

Berlin er blevet en del mere cykelvenlig, siden jeg var der sidst, og den gamle lufthavn midt i byen, Tempelhof, er blevet frirum for forskellige sportsgrene, alt fra boldspil til rulleskøjter, cykelløb, drageflyvning m.m. Jeg overværede EM i cykelpolo.

Hjemturen gik over Polen og Sverige (Swinoujscie – Ystad). Strækningen fra Berlin og op til Østersøen er noget af en drøm for velomobilister. Vej 109 er i fin stand, der er kun få og små bakker, og biltrafikken er moderat til ringe, i hvert fald på en alm. onsdag. Altså mulighed for fuld speed hele vejen. De andre turdeltagere fortsatte fra Berlin i forskellige retninger. Per Kristensen klarede hjemturen på kun 2 dage i Strada. Englænderen John Highet er en af de virkelig seje. Han var også med i Euro Tour 2013. Den 65 årige pensionerede pilot havde først taget turen i sin Quest fra England over Holland-Tyskland-Danmark til Oslo, og fra Berlin ville han fortsætte til Frankrig for at overvære HPV-VM .

C G
—————–

This year’s Euro Tour for velomobiler was a good experience – in brilliant sunshine. The good weather enticed me to run without the Leitra fairing on the first piece through Norway and Sweden. The result was that I was red-skinned as a boiled crayfish and had to change. Sunscreen could probably have done good, and there were other (Halfdan mf), who were sensible enough to spend lots of. When we reached Copenhagen, the team set sail for Ganløse to stay overnight and get repairs done at Velomobilcenter DK. I went to Herlev and changed my Leitra out with a 20 year old model with full fairing. Early next morning we started for Gedser and the ferry to Rostock. In the rain I had my first and only puncture on the trip, of course, a flint, which had penetrated through the Schwalbe Durano. For other participants were punctures a mere nuisance, or so severe that some gave up and returned home, and jumped on the train or in a car from Rostock to reach Berlin with us. I went with Marco Gercke, who ran a Cabrio Leitra, from Rostock to target: the Brandenburg Gate. I had my job keeping his pace, but he is also 27 years younger and in top condition.

Berlin has become a lot more bike friendly, since I was there last, and the old airport in the city, Tempelhof, has space for different sports, everything from ball games to roller skating, cycling, kite flying, etc. I watched the European Championships in bicycle polo.

The trip home went over Poland and Sweden (Swinoujscie – Ystad). The stretch from Berlin and the Baltic Sea is something of a dream for velomobilister. Road 109 is in good condition, there are only a few small hills, and car traffic is moderate to low, at least on a normal Wednesday. So allow full speed all the way. The other tour participants continued from Berlin in different directions. Per Kristensen did the trip home in just 2 days in Strada. The Englishman John Highet is one of those really cool. He was also part of the Euro Tour 2013. The 65-year-old retired pilot had first made the journey in his quest from Great Britain, Holland-Germany-Denmark to Oslo and from Berlin he would go to France to attend HPV World Cup.


NextGEN Public Uploader by WebDevStudios

%d bloggers like this:
Skip to toolbar